W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Informujemy, iż istnieje możliwość określenia warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies za pomocą przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgode na używanie plików cookies. W przypadku, gdy nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Informacje o tym jak tego dokonać znajdziesz w Polityce Prywatności.    AKCEPTUJĘ

Przetwarzanie danych osobowych

Obowiązek informacyjny Stada Poland Sp. z o.o. odnośnie przetwarzania danych osobowych w celu zbierania zgłoszeń dotyczących działań niepożądanych oraz zbierania zgłoszeń dotyczących incydentów medycznych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, Al. 3 Maja 6, 05-501 Piaseczno („ Administrator”).
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w jednym z następujących celów: - w przypadku produktów leczniczych dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania ustawowych obowiązków podmiotu odpowiedzialnego STADA Arzneimittel AG z siedzibą w Bad Vilbel w Niemczech w związku ze zgłoszeniem podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; - w przypadku wyrobów medycznych dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania ustawowych obowiązków Stada Poland jako wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela w związku ze zgłoszeniem incydentu medycznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  3. Podanie dodatkowych danych kontaktowych nie wskazanych w przepisach prawa (np. adresu 
e-mail) przetwarzane jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie prawidłowego kontaktu z osobą dokonującą zgłoszenia w celu ewentualnego uzupełnienia zgłoszenia.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w powyższym w celu mogą być: podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi wsparcia technicznego i administracyjnego w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nie czynności technicznych (np. serwis systemów IT i oprogramowania) oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem.
  5. Podanie danych osobowych przez osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń działań niepożądanych, jak również incydentów medycznych jest obowiązkowe i wynika z właściwych przepisów: ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (w zakresie produktów leczniczych) oraz przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (w zakresie wyrobów medycznych). W przypadku pozostałych osób podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu dokonania zgłoszenia.
  6. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w powyższym celu będą przetwarzane w szczególności aż do wygaśnięcia obowiązków w zakresie przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa.
  8. Ma Pani/Pan prawo: żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ich ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz żądania przeniesienia Pana/Pani danych osobowych.
  9. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się 
z Administratorem na adres email: dane.osobowe@stada.com.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora.