Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu
Lorem.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi, facere!
Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu
Velit?
Labore iure corporis, quos quod nesciunt quasi magni odio sint.
Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu
Facere?
Vel alias quasi doloribus totam debitis, temporibus est esse adipisci.
Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu
odkryj

Produkty

Na receptę


Alfuzostad

Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu
Lek dostępny na receptę
Lek dostępny na receptę
10mg (Alfuzosini hydrochloridum) tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Lek dostępny w opakowaniach po 30 tabletek
ulotki/PIL_Alfuzostad_10mg_SEH0559_VarIA024_2015-07-14-clean.pdf
ulotki/SmPC_Alfuzostad_10mg_SEH0559_VarIB025_2016-09-09-clean.pdf
images/leki/alfuzostad.jpg

Aripiprazole STADA

Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu
Lek dostępny na receptę
Lek dostępny na receptę
15mg (Aripiprazolum) tabletki powlekane
Lek dostępny w opakowaniach po 28 tabletek powlekanych
ulotki/PIL_Aripiprazole_STADA_15mg_DEH5060_Var003_2016-11-03-clean.pdf
ulotki/SmPC_Aripiprazole_STADA_15mg_DEH5060_Var003_2016-11-03-clean.pdf
images/leki/AripiprazoleSTADA_15mg_TAB-resized.png

Bendamustine STADA

Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu
Lek dostępny na receptę
Lek dostępny na receptę
ulotki/
ulotki/
images/leki/

Dobroson

Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu
Lek dostępny na receptę
Lek dostępny na receptę
7,5 mg (Zopiclonum) tabletki powlekane
Lek dostępny w opakowaniach po 20 tabletek powlekanych
ulotki/PIL_Dobroson_7,5 mg_NLH0163_VarIB070_2016-09-27-clean.pdf
ulotki/SPC_Dobroson_7,5 mg_NLH0163_VarIB070_2016-09-27-clean.pdf
images/leki/Dobroson_7,5mg.jpg

Donestad

Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu
Lek dostępny na receptę
Lek dostępny na receptę
ulotki/
ulotki/
images/leki/

Dorzolamid STADA

Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu
Lek dostępny na receptę
Lek dostępny na receptę
20mg (Dorzolamidum) krople do oczu roztwór
ulotki/PIL_DorzolamidSTADA_20mg-ml_UKH3138_VarIAIN008_2015-02-02-clean.pdf
ulotki/SmPC_DorzolamidSTADA_20mg-ml_UKH3138_VarIAIN008_2015-02-02-clean.pdf
images/leki/packshot_dorzolamid.jpg

Finasterid STADA

Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu
Lek dostępny na receptę
Lek dostępny na receptę
5mg (Finasteridum) tabletki powlekane
Lek dostępny w opakowaniach po 30 tabletek powlekanych
Lek dostępny w opakowaniach po 90 tabletek powlekanych
Lek dostępny w opakowaniach po 120 tabletek powlekanych
ulotki/PIL_Finasterid Stada_5mg_SEH0666_VarIB031_2017-12-01-cl.pdf
ulotki/SmPC_Finasterid Stada_5mg_SEH0666_VarIB031_2017-12-01-cl.pdf
images/leki/b-8389701.jpg

Flexove

Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu
Lek dostępny na receptę
Lek dostępny na receptę
625mg (Glucosaminum) tabletki powlekane
Lek dostępny w opakowaniach po 60 tabletek powlekanych
ulotki/PIL VarIAin026 01.09.2017.pdf
ulotki/SmPC VarIAin026 01.09.2017.pdf
images/leki/packsot-resized.png

Grastofil

Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu
Lek dostępny na receptę
Lek dostępny na receptę
ulotki/
ulotki/
images/leki/

Gastrostad

Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu
Lek dostępny na receptę
Lek dostępny na receptę
ulotki/
ulotki/
images/leki/

Gliclastad

Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu
Lek dostępny na receptę
Lek dostępny na receptę
30mg (Gliclazidum) tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Lek dostępny w opakowaniach po 60 tabletek
Lek dostępny w opakowaniach po 90 tabletek
ulotki/PIL_Gliclastad_30 mg_PTH0534_MAT_2013-11-05.pdf
ulotki/SmPC_Gliclastad_30 mg_PTH0534_MAT_2013-11-05.pdf
images/leki/60 szt.png

Latanoprost STADA

Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu
Lek dostępny na receptę
Lek dostępny na receptę
50μg, 2,5ml roztwór (Latanoprostum) krople do oczu
Lek dostępny w opakowaniu 2,5ml roztworu
ulotki/PIL_Latanoprost STADA_50ug-ml_NLH1809_VarII011_2016-04-22-clean.pdf
ulotki/SPC_Latanoprost STADA_50ug-ml_NLH1809_VarII011_2016-04-22-clean.pdf
images/leki/Latanoprost Stada box.jpg

Meloxistad

Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu
Lek dostępny na receptę
Lek dostępny na receptę
15 mg (Meloxicamum) tabletki powlekane
Lek dostępny w opakowaniach po 10 tabletek powlekanych
Lek dostępny w opakowaniach po 20 tabletek powlekanych
ulotki/PIL_Meloxistad_15mg_DKH0605_VarIB051_2017-11-08_clean.pdf
ulotki/SmPC_Meloxistad_15mg_DKH0605_VarIB051_2017-11-08_clean.pdf
images/leki/meloxistad_nowe_15_10 ok-resized.png

Olanzapina STADA

Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu
Lek dostępny na receptę
Lek dostępny na receptę
ulotki/
ulotki/
images/leki/

Palexia retard

Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu
Lek dostępny na receptę
Lek dostępny na receptę
ulotki/
ulotki/
images/leki/

Ramistad

Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu
Lek dostępny na receptę
Lek dostępny na receptę
ulotki/
ulotki/
images/leki/

Transtec

Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu
Lek dostępny na receptę
Lek dostępny na receptę
ulotki/
ulotki/
images/leki/

Urostad

Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu
Lek dostępny na receptę
Lek dostępny na receptę
0,4mg (Tamsulosini hydrochloridum) kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde
Lek dostępny w opakowaniach po 30 kapsułek
ulotki/PIL_Urostad_0,4mg_VarIAin_026_2016-09-12.pdf
ulotki/SmPC_Urostad_0,4mg_VarII_020_2014-12-18.pdf
images/leki/b-8258001.jpg

Valcyclox

Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu
Lek dostępny na receptę
Lek dostępny na receptę
450mg (Valganciclovirum) tabletki powlekane
Lek dostępny w opakowaniach po 60 tabletek powlekanych
ulotki/PIL_Valcyclox_450mg Var IB 002_2016-05-30.pdf
ulotki/SmPC_Valcyclox_450mg_Var IB_002_2016-05-30.pdf
images/leki/Valcyclox_450mg opak-resized.png

Versatis

Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu
Lek dostępny na receptę
Lek dostępny na receptę
700mg (Lidocainum) plaster
Lek dostępny w opakowaniach po 5 plastrów
Lek dostępny w opakowaniach po 30 plastrów
ulotki/Versatis PIL PL WS257 approval 01.02.2018 clean.pdf
ulotki/Versatis SmPC PL WS257 approval 01.02.2018 clean.pdf
images/leki/opakowanie.png

Voriconazole STADA

Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu
Lek dostępny na receptę
Lek dostępny na receptę
200mg (Voriconazolum) tabletki powlekane
Lek dostępny w opakowaniach po 14 tabletek powlekanych
ulotki/PIL_Voriconazole STADA_FCT_var IB_004G_2016-09-14 -cl.pdf
ulotki/SmPC_Voriconazole STADA_FCT_Var IB_004G_2016-09-14 - cl.pdf
images/leki/VoriconazoleSTADA_200mg_FCT_14_SD_PL_FS_9270513_1601_app_20160205_142933 MAA 14.08.2014-1-1-resized.png

Voricostad STADA

Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu
Lek dostępny na receptę
Lek dostępny na receptę
200mg (Voriconazolum) proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Lek dostępny w opakowaniu po 1 fiolce
ulotki/PIL_PL_Voricostad _VarIB 004_2016-03-21.pdf
ulotki/SmPC_PL_Voricostad_Var IB 004_2016-03-21 cl.pdf
images/leki/voricostad fiolka.jpg

Zaldiar

Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu
Lek dostępny na receptę
Lek dostępny na receptę
ulotki/
ulotki/
images/leki/

Zolmitriptan STADA

Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu Stada Poland - Partner w Leczeniu Bólu
Lek dostępny na receptę
Lek dostępny na receptę
2,5mg (Zolmitriptanum) tabletki powlekane
Lek dostępny w opakowaniach po 3 tabletki powlekane
ulotki/PIL_ZolmitriptanSTADA_2,5mg_RR01_ 2015.06.22.pdf
ulotki/SmPC_ZolmitriptanSTADA_2,5mg_2015.06.22.pdf
images/leki/Zolmitriptan.png